Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor in deze digitale wereld, ook via smartphones. Het risico dat gegevens in verkeerde handen terechtkomen is dan ook groot. Het gaat hierbij om vertrouwde bedrijfsgegevens, maar ook persoonlijke gegevens. Tijdens Prinsjesdag op 19 september 2017 is naar voren gekomen dat minister Kamp een Digital Trust Centre wilt gaan ondersteunen om cyberdreigingen tegen te kunnen gaan.

Prinsjesdag 2017
Minister Kamp heeft de nieuwe maatregelen, waaronder het tegen willen gaan van digitale criminaliteit, op Prinsjesdag bekend gemaakt aan de Eerste en Tweede Kamer. Voor cybersecurity zet het kabinet vanaf 2018 blijvend 26 miljoen euro in. Dit geld is onder andere bedoeld voor veiligheidsdiensten als Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, maar ook voor politie en het Openbaar Ministerie. Het eerder genoemde Digital Trust Centre draagt bij aan cybersecurity. Organisaties worden begeleid door dit centrum; er wordt geholpen bij het oprichten en managen van de eigen cybersecurity. Van de 26 miljoen euro is er 2,5 miljoen euro per jaar voor het Digital Trust Centre bestemd.

Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken zegt het volgende over cybersecurity: Cyberveiligheid is de basis voor een kansrijke digitale economie waar ondernemers risico’s bij hun processen minimaliseren en consumenten zeker zijn van betrouwbare diensten en producten. Nederland heeft een succesvolle ICT-sector, maar kennis van en investeringen in cybersecurity blijken bij bedrijven in andere sectoren nog onvoldoende.”

Smartphones
Vorig jaar maakte Europol in het ‘Internet Organised Crime Threat Assessment’ bekend dat mobiele malware toeneemt. In het Internet Organised Crime Threat Assessment van 2017 staat dat digitale criminaliteit blijft groeien en nieuwe vormen aanneemt. Mensen gebruiken hun smartphone voor steeds meer zaken, veel meer dan vroeger. Tegenwoordig worden veel bankzaken geregeld via een mobiele telefoon en opent men bedrijfsbestanden op zijn of haar smartphone.

Volgens Europol is ransomware in 2017 nog steeds een van de grootste malware bedreigingen in mate van verscheidenheid en omvang van haar slachtoffers en de toegebrachte schade. Ransomware is een vorm van malware en zorgt ervoor dat de toegang tot een bepaald programma of systeem wordt geblokkeerd. Pas wanneer men het ‘losgeld’ betaalt zal de blokkering worden opgeheven.

Recent nieuws