Ouderen maken door de jaren heen steeds meer gebruik van een smartphone. Het zijn ook voornamelijk de ouderen die ervoor zorgen dat er nog een groei te zien is bij de verkoop van smartphones.

Smartphone verkoop
In juni 2016 is bekend geworden dat de ouderen in Nederland voor de groei in de smartphonemarkt zorgen. Deze cijfers komen van Telecompaper. Door deze groei in het aanschaffen van smartphones onder ouderen, had 86 procent van de Nederlanders die ouder zijn dan 12 jaar een smartphone. In één jaar tijd is het bezit van een smartphone onder 50 tot 64 jarigen gestegen met 17 procentpunten naar 84 procent. In de leeftijdscategorie 65 tot 80 jarigen was het bezit van een smartphone gestegen met 9 procentpunten naar 63 procent.

Van ouderen wordt al snel verwacht dat ze een eenvoudige telefoon moeten hebben, terwijl dat niet altijd het geval is. Met een smartphone kunnen ouderen beter in contact blijven met familie en vrienden. Er kan bijvoorbeeld via WhatsApp of via Facebook contact worden onderhouden.

Gebruik internet
Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat het percentage dat gebruik maakt van internet door middel van een smartphone of mobiele telefoon is blijven toenemen. Hierbij gaat om de leeftijd van 65 jaar of ouder. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien vanaf 2012.

Eenzame ouderen
Door twee studenten is er een applicatie ontwikkeld speciaal voor eenzame ouderen. De applicatie heet beptab en is te gebruiken op Android smartphones. Met beptab kan iemand een gesprek voeren met bekende personen, maar ook met willekeurige personen. Op deze manier kunnen ouderen contact leggen en deze onderhouden zonder de deur uit te hoeven.

Recent nieuws